Technology and Home Economics

Activity 2 Directions: Write the correct answer from the words inside the box.
Tagalogs of Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tatsing
touching"
3-5 times a week
tau-tauhan
1. They are the first who played tatsing.
2. This is an individual target game that are Hispanic in origin.
3. English word of Tatsing.
4. How many times to do tatsing in a week?
5. Instead of using bottle caps, you can use things like action figures.
pasagot po ng maayos


Activity 2

Directions: Write the correct answer from the words inside the box.Tagalogs of Cabanat

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Technology and Home Economics

image
Technology and Home Economics, 28.10.2019 20:29, snow01
How many tons per year did senen bacani harvest
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Technology and Home Economics, 28.10.2019 20:29, ShairaGailSanchez
1.)dito nakagagawa ng operasyong matematikal. a. cell address c. formatting toolbar b. worksheet d. formula bar 2.)ginagamit ito para pag-ugnayin ang dalawa o higit pang mga cell. a. cell address c. merge cell b. name box d. formula bar 3.)dito makikita ang save, print, page set-up, zoom, at iba pa. a. title bar c. formatting bar b. formula bar d. menu bar 4.)ginagamit kung nais magkaroon ng matematikal na equation upang makalkula kaagad ang isang resulta. a. equal sign (=) c. addition (+) b. parentheses ( ) d. formula 5.)binubuo ito ng mga hilera o column at hanay o row. a. excel c. worksheets b. workbook d. cell
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Technology and Home Economics, 28.10.2019 23:28, maledabacuetes
write down those you approve of using a computer with regards to operating system and application software need asap plsss
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Technology and Home Economics, 14.11.2019 15:23, nelspas422
Saan magsusumbong pag may problema sa business
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
Activity 2 Directions: Write the correct answer from the words inside the box.
Tagalogs of Ca...

Questions in other subjects:

Konu
Physical Education, 24.10.2020 14:25
Konu
Filipino, 24.10.2020 14:25
Questions on the website: 18492997