Technology and Home Economics

What do you prefer text, audio, visual or video in media information? (5 sentences)

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Technology and Home Economics

image
Technology and Home Economics, 15.11.2019 14:28, kateclaire
Acomputer that does a task for other computers is called select one:
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Technology and Home Economics, 19.11.2019 21:28, tayis
4. as catering manager of a large banquet operation, the flowers for the hotel are booked through your office. the account is worth ₱15,000.00 per month. the florist offers you a 10% discount. will you accept it? if so, state why. if not, give your reasons.
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Technology and Home Economics, 22.11.2019 06:28, elaineeee
May tiwala sa sarili. ang taong may tiwala sa sarilingkakayahan ay ginagampahan nang wasto ang kanyang mga gawain. anumang paghihirap o pagsobok ang kanying maranasan ay hinaharap nang walang takot at buong tatag dahil maytiwala siya sa kaniyang sarili
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Technology and Home Economics, 23.11.2019 01:28, calmaaprilgrace
What makes an ndividual literate in media and informtion?
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
What do you prefer text, audio, visual or video in media information? (5 sentences)

​...

Questions in other subjects:

Konu
Technology and Home Economics, 18.01.2021 04:15
Konu
Math, 18.01.2021 04:15
Questions on the website: 14538278