Physical Education

4M Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Kumuha ng isang kapareha maaaring kapatid, pinsan o kaklase na malapit sa bah sumusunod. Ibidyo ang ang pagtatanghal bilang output. Narito ang pamantayan sa pags sundin. 1. Gawin ang Hop polka paharap Lat R nang salitan 2. Gawin ang slide step patalikod Rat L nang salitan 4M 3. I-tap ang R sa paa sa harap 4. I-tap ang L sa paa sa harap 4M 5. Gawin ang change step paharap 2M 6. Gawin ang change ​

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Physical Education

image
Physical Education, 28.10.2019 18:28, cyrishlayno
Write agree, if you think the statement is correct and disagree if otherwise. 1. an rpe of 10 means that the activity is very light.
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Physical Education, 14.11.2019 17:29, dorothy13
Can we really change our natural or innate sexual organ and sexual response? ​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physical Education, 14.11.2019 18:28, tayis
Ano ang kahulugan ng buto't balat
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physical Education, 15.11.2019 15:28, nila93
This injury is common in growing bones.
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
4M Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Kumuha ng isang kapareha maaaring kapatid, pinsan o kaklase...

Questions in other subjects:

Konu
English, 05.10.2021 13:15
Konu
Filipino, 05.10.2021 13:15
Konu
Araling Panlipunan, 05.10.2021 13:15
Konu
Araling Panlipunan, 05.10.2021 13:15
Konu
Araling Panlipunan, 05.10.2021 13:15
Questions on the website: 17962273