Physical Education
Physical Education, 17.06.2021 10:55, elaineeee

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Basahin ang mga panuto sa ibaba. Gawin ang sinasabi sa bawat panuto. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos gawin ang mga nakasaad sa panuto. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na sagutang papel.​

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Physical Education

image
Physical Education, 15.11.2019 19:28, christiandumanon
What is the meaning of moderate and give me example
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Physical Education, 17.11.2019 14:28, nelspas422
Why you didn't find yourself that you are not a physically fit person
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physical Education, 18.11.2019 22:28, nelspas422
What are the possible activities you can give? cite examples.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physical Education, 18.11.2019 22:28, camillebalajadia
Did i monitor my heart rate during the exercise? 2. this reflects a level of intensity.
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Basahin ang mga panuto sa ibaba. Gawin ang sinasabi sa bawat panuto. S...

Questions in other subjects:

Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.05.2021 14:15
Konu
Araling Panlipunan, 15.05.2021 14:15
Konu
Science, 15.05.2021 14:15
Questions on the website: 17877434