Music
Music, 05.12.2021 08:55, RoseTheShadowHunter

Pa help po IGUHIT ANG MGA SUMUSUNOD NA NOTE AT REST.

1. whole note=
2. 3 quarter notes=
3. 4 eight notes=
4. half note at eight notes=
5. eight at whole note=
6. half rest=
7. 2 quarter rest=
8. whole rest=
9. 2 eight rest=
10. quarter at half rest=

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Music

image
Music, 14.11.2019 16:28, nila93
Composition music in the 20th century
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Music, 18.11.2019 14:28, pataojester10
Wath is rasasaya give the lyrics
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Music, 19.11.2019 03:28, hajuyanadoy
Bakit mahalagang malaman kung anong uri ang mga nota
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Music, 21.11.2019 07:28, Rosalesdhan
Ibang lyrics ng magtanim ay di biro​
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Pa help po IGUHIT ANG MGA SUMUSUNOD NA NOTE AT REST.

1. whole note=
2. 3 quarter no...

Questions in other subjects:

Konu
Physics, 23.03.2021 12:25
Konu
Filipino, 23.03.2021 12:25
Questions on the website: 19834567