Math
Math, 27.05.2021 12:55, alexespinosa

B. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Suriin kung tama a mali and diwang ipinahahayag. Isulat sa
patlang ang Tama, kung wasto ang pangungusap at ang
Mail kung ito ay mali.
1. Mga bulaklak, dasal, at rosaryo ang tanging armas ng
mga taong dumalo sa EDSA noong Pebrero 24-26.
2.Ang Dahilan ng Pagbabalik ni Ninoy Aquino sa Pilipinas ay upang makapiling ang kanyang pamilya
3.Hindi ka nag iisa, ang islogan ng People power revolution sa Edsa Noong 1986
4. Dilaw ang simbolo ng People Power
5. People Power Revolution ang itinatawag sa naganap sa Emilio Aguinaldo Highway Pebrero 24-26, 1986

(Pls answer It. No Jokes Or Trolls... Don't Make Me Report You!)

answer
Answers: 1
Get

Iba pang mga katanungan: Math

image
Math, 28.10.2019 15:28, tayis
Maria and sofia started with different numbers. maria kept adding 5 to her number up to the fifth time. sofia kept adding 7 to her number also up to the fifth time. the difference in the sums that hey get is 8.what is the sum of the numbers they started with?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Math, 28.10.2019 16:29, trizianichole20
Whqat is the the third number in the sequence 29,47,76 are 6th,7th and 8th what is the third number in the sequence? ​
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Math, 28.10.2019 19:29, joyce5512
Mindy's dog, rex, weighed 80 pounds a year ago. now he weighs 92 pounds. what is the percent increase in his weight?
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Math, 28.10.2019 21:29, Laurenjayshree
Due to a typhoon , harvest of cabbage in baguio this month decrese from 125 tons to 80 tons . what percent of decrese
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
B. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Suriin kung tama a mali and diwang ipinahahayag. Is...

Questions in other subjects:

Konu
Math, 08.03.2022 09:55
Konu
Math, 08.03.2022 09:55
Questions on the website: 22826915