Integrated Science
Integrated Science, 08.05.2022 03:25, reyquicoy4321

for education kaya iyon? 1.) Tiyaking nakasuot ng angkop na kasaotan sa paggawa. 2.) Ilagay sa mga kasangkapan sa matibay na lalagyan. 3.) Tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga kagamitan at alam ang tamang paggamit nito 4.) Pumili ng isang maaliwalas, ligtas, at malinis na lugar kung saan isasagawa ang proyek a 5.) Sundin ang panuto ng paggawa ng proyekto. 6.) Humingi ng para sa nakatatanda at guro kung nag-aalangan sa proseso ng paggawa. 7.) Iwasan ang pakikipag-usap at ituon ang atensiyon sa ginagawang proyekto 8.) Iwasan ang paglagay ng matutulis at matatalas na kagamitan sa bulsa upang maiwasan ang aksidente. 9. Balutin ang matulis at matalas na bahagi ng mga kasangkapan. Maging maingat sa paggamit ng matutulis at matatalas na kagamitan. 11.) Tiyaking kumain at nakapagpahinga nang maayos bago gawin ang proyekto. Panatilihing malinis ang lugar na pinaggagawan ng proyekto. Iligpit ang mga kalat at mga kasangkapang ginam ) 12.)

answer
Answers: 3
Get

Iba pang mga katanungan: Integrated Science

image
Integrated Science, 29.10.2019 00:28, villatura
This is a method that can help you increase awareness of any values hold importance to your lifestyle decisions and actions.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Integrated Science, 28.11.2019 06:28, Grakname
In which body of water is 15 degrees s, 75 degrees e located?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Integrated Science, 04.12.2019 16:28, 09389706948
What lessons can you learn from manny pacquiao's success stories?
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Integrated Science, 08.12.2019 03:28, snow01
What are two variables that are in every experiment? a . correlation a and correlation b b. variable and independent c. dependent and finite d. independent and dependent
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
for education kaya iyon? 1.) Tiyaking nakasuot ng angkop na kasaotan sa paggawa. 2.) Ilagay sa mga k...

Questions in other subjects:

Konu
Filipino, 03.04.2022 21:15
Konu
English, 03.04.2022 21:15
Konu
English, 03.04.2022 21:15
Questions on the website: 22826915