Filipino
Filipino, 14.10.2021 04:55, elaineeee

Panuto: Suriin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Tukuyin at isulat sa patlang kung anong Pokus ng Pandiwa ang ginamit. (Aktor, Tagatanggap, Kagamitan at Layon). 8. Nagsulat ng isang maikling kuwento si Ramon upang ipakilala ang tradisyon ng mga Pilipino. 9. Huwag kalimutang isuot ang facemask kapag lalabas ng tahanan. 10. Ibinili ni Ana ng keyk ang kanyang lola at lolo. 11. Ipinangtakbo ni Rona ang bagong sapatos.

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Filipino

image
Filipino, 28.10.2019 18:29, molinamaureen080693
Bakit mahalaga ang pang-uri at pang-abay?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Filipino, 28.10.2019 19:29, 09652393142
Akdang paitikagna ang ararapatna abasasa isag pag upo lamang
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Filipino, 28.10.2019 19:29, reyquicoy4321
Teoryang nakatuon sa pagkamakatotohanan ng mga pangyayari sa akda
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Filipino, 28.10.2019 19:29, kimashleybartolome
Konotasyon at denotasyon ng: 1- puno 2-tabak 3- bulaklak
Kabuuang mga Sagot: 3
Do you know the correct answer?
Panuto: Suriin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Tukuyin at isulat sa patlang kung anong Pokus ng...

Questions in other subjects:

Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 24.03.2021 19:55
Konu
Filipino, 24.03.2021 19:55
Questions on the website: 17436630