Filipino
Filipino, 27.05.2021 12:55, pataojester10

Isulat ang angkop na pangkalahatang sangguian para sa mabuo ang kaisipang ipinapahayag sa bawat bilang ang pahayag ay may kinalaman sa mga uri. ng sangguain hanapin sa kahon ang tamang sagot at isulat sa patlang. [magasin.] [ ensayklopedya]
[diksyunaryo. ] [globo]

[atlas] [pahayagan] [almanac]
[internet] [mapa]

I. Isulat ang angkop na pangkalahatang sanggunian para mabuo ang kaisipang ipinapahayag sa bawat
bilang. Ang pahayag ay may kinalaman sa mga uri ng sanggunian. Hanapin sa kahon ang tamang
sagot at isulat sa patlang.
Magasin
Ensayklopedya
Atlas Almanac
Internet
Diksyunaryo
Globo
Pahayagan Sanggunian Mapa
1. Ito ay isang uri ng pangkalahatang sanggunian na nagbibigay impormasyon sa mga
mahahalagang tao at bagay. Ipinapaliwanag ang kasaysayan ng mga makatotohanang pangyayari.
2. Ito ay aklat o katipunan ng mga aklat na nagbibigay ng mga kaalaman sa lahat ng sangay ng
karunungan, kung saan ang mga lathalain ay inayos nang paalpabeto.
3. Ito ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya, at lokasyon ng mga lugar. Ito ay nakaayos
ayon sa pagkakahating pulitika at iba pa. Ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan
sa isang lugar ay makikita rito.
4. Ito ay aklat na naglalaman ng piling mga salita ng isang wika na nakaayos nang paalpabeto at may
kaukulang paliwanag o kahulugan; talatinigan.
5. Ito ay isang teknolohiyang maaaring pagkukunan ng maraming kaalaman sa tulong ng network ng
mga kompyuter sa buong mundo.
6. Ito ay babasahing publikasyon na naglalaman ng maraming tala na kadalasang kinapapalooban ng
mga patalastas. Ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mambabasa.
7. Ito ay isang palapad na ilustrasyon ng mundo o bahagi nito.
8. Ito ay mga aklat o publikasyon na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa.
9. Ito ay isang uri ng babasahin kung saan makikita o makababasa ng mga balita at pangyayari sa loob
at labas ng ating bansa sa araw-araw.
10. Ito ay isang bilog na replica ng mundo.

answer
Answers: 1
Get

Iba pang mga katanungan: Filipino

image
Filipino, 28.10.2019 17:29, nila93
Napapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusqp​
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Filipino, 28.10.2019 21:28, jasminsexy
Ano ang nais ipahiwatig ni crisostomo nang tinungga niya ang isang kopita ng alak?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Filipino, 28.10.2019 21:29, cleik
Aling bahagi ng kwento na nagpatunay na si pingkaw ay isang dakilang ina? bakit?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Filipino, 30.10.2019 02:28, RoseTheShadowHunter
Saan ang tagpuan sa kwento ng juan balucas at ang bayabas
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
Isulat ang angkop na pangkalahatang sangguian para sa mabuo ang kaisipang ipinapahayag sa bawat bila...

Questions in other subjects:

Konu
Filipino, 16.02.2022 16:55
Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.02.2022 16:55
Konu
Religion, 16.02.2022 16:55
Konu
Filipino, 16.02.2022 16:55
Questions on the website: 22826915