Filipino
Filipino, 28.10.2019 15:29, Grakname

Nagsasada
b.
ad na
bawat talata ay nagsas
nang talata mula sa sanaysay. ba
usap na nagsasaad
angunahing ideya. isulat ang pangungo
mundo. mabilis dir
basahin ang tala
ng pangunahing ide
pangunahing ideya.
hindi mapipigilan ang
ang pagdami ng mga tao
buhay. hindi tumigil sa pag
onay sa magandang kalagayan. ng
ng kalikasan. sa mga proy
galing ng ating iniisip kung
pakaiisipin sana munang mabuti.
mapipigilan ang mabilis na pag-unlad ng
ng mga tao na may taglay na talinong paunlari
di tumigil sa paghanap ng mga paraan upang mangayan
andang kalagayan. ngunit sa kabila nito ay ang pagka
sa mga proyekto at kaunlarang nagaganap, kahit ut
nlarin ang
agay ang
pagkasita
kahit ubod
ligiran ay
pangunahing ideye
mga pansuportang ideya:

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Filipino

image
Filipino, 28.10.2019 17:29, hajuyanadoy
Manaliksik ng mga positibo at mga negatibong impluwensya ng mga amerikano sa edukasyon, mga kaugalian, pamumuhay, at mga paniniwala.
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Filipino, 28.10.2019 18:28, smith21
Nag kabataan ang pag asa ng bayan
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Filipino, 28.10.2019 18:29, Axelamat
Ipaliwanag ang katangian ng ibon na mayroon ang tao. ipaliwanag gamit ang modal​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Filipino, 28.10.2019 19:29, elaineeee
Ano ang pangangailangan ng mga tao ang dapat na natutugunan sa pakikinig at panood?
Kabuuang mga Sagot: 1
Questions on the website: 14763363