English
English, 23.12.2021 10:15, jasminsexy

Magtala ng mga bagay na matatagpuan sa inyong bahay na may diptonggo (5 bagay) at klaster (5 bagay). Suriin ang klaster kung ito ay sa posisyong inisyal, midyal, o pinal ng pantig.

answer
Answers: 2
Get

Iba pang mga katanungan: English

image
English, 28.10.2019 20:29, camillebalajadia
Task 12 affirm or negate for the country
Kabuuang mga Sagot: 1
image
English, 28.10.2019 20:29, axelamat70
What do you think priestley set his au in 1912? what is his message to the audience of 1945? (an inspector calls)
Kabuuang mga Sagot: 1
image
English, 28.10.2019 22:29, nelspas422
5questions about global solidarity​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
English, 28.10.2019 22:29, Axelamat
What is this chapter 11 all about? select one: a. grammatical competence, discourse competence, sociological competence, and strategic competence b. frozen c. illocution d. small group e. termination f. locution g. perception h. public communication i. self-concept j. strategies in various speech situations
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
Magtala ng mga bagay na matatagpuan sa inyong bahay na may diptonggo (5 bagay) at klaster (5 bagay)....

Questions in other subjects:

Konu
Araling Panlipunan, 11.12.2020 21:15
Konu
Math, 11.12.2020 21:15
Konu
Math, 11.12.2020 21:15
Konu
Araling Panlipunan, 11.12.2020 21:15
Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 11.12.2020 21:15
Questions on the website: 22826915