English
English, 31.01.2021 10:55, kurtiee

CAM HIGH: NOW YOU KNOW MATRIX Instructions: In a clean sheet of paper, draw a box with 4 divisions. For Box 1-write the words NOW NA!; Box 2-KNOW NA; Box 3-NOW NA?; and Box 4-NO NA!

For Box 1-NOW NA!
Mag lista ng mga dahilan na nag contribute sa pagmamadali mo o cramming mo sa pag sagot ng module na naging dahilan nang hindi mo pag gawa ng tama sa oras ng mga activities.

Box 2- KNOW NA
Mag lista ng mga magagandang ginawa or practices na dapat ulitin at gawin. Mga effective study habits.

Box 3- NOW NA?
Mag list ng mga distructions na dapat iwasan ngayong Quarter na naging hadlang sa pagpasa at paggawa ng modules.

Box 4- NO NA!
Mag lista ng mga ginawa or practices mo na hindi na dapat ulitin.​

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: English

image
English, 28.10.2019 15:29, alexespinosa
Rising action of preludes story by daryll delgado
Kabuuang mga Sagot: 3
image
English, 28.10.2019 16:29, aimeedelacruz24
To what extent would you use your strenght to save the person you love
Kabuuang mga Sagot: 1
image
English, 28.10.2019 16:29, 123gra
What is the attitude of the poem if we must die by claude mckay?
Kabuuang mga Sagot: 3
image
English, 28.10.2019 20:29, abbigail333
Give 3 similarities of intimate and casual
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
CAM HIGH: NOW YOU KNOW MATRIX Instructions: In a clean sheet of paper, draw a box with 4 divisions....

Questions in other subjects:

Konu
Computer Science, 07.11.2021 08:15
Konu
Technology and Home Economics, 07.11.2021 08:15
Konu
Araling Panlipunan, 07.11.2021 08:15
Konu
Math, 07.11.2021 08:15
Questions on the website: 18016111