Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 12.12.2020 06:20, cleik

Panuto: Isulat sa iyong kuwaderno ang pangungusap ay tama at ekis (X) kung mali ang isinasaaad sa pahayag.
1. Sa pagpili ng aalagaang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar
na paglalagyan.
2. Itlog lamang ang produktong makukuha sa manok.
3. Karaniwang inaalagaan ang mga itik sa mga lugar na malapit sa tubig.
4. Itlog ang pangunahing produktong naibibigay ng pugo.
5. Sa pag-aalaga ng tilapia, kailangan nating isaalang-alang ang topograpiya,
panustos na tubig, uri ng lupa, at laki ng palaisdaan.
6. Ang pag-aalaga ng hayop ay mayroong kaakibat na mabigat
responsabilidad upang magtagumpay sa paghahayupan.
na
7. Ang pag-aalaga ng manok ay hindi nangangailangan ng sapat ng supply ng
pagkain dahil palay at mais lamang ay sapat na upang mapakain ang mga
ito.
8. Ang kalapati ay nabubuhay sa kahit na anong uri ng klima at
nangangailangan lamang ng mataas na bahay upang ligtas ito sa mga daga
at pusa.
9. Ang mga bagong pisang sisiw na manok ay hindi na kailangang lagyan ng ilaw
o bombelya na may 50 watts upang mainitan nang hanggang 15 araw.
10. Ang mga dumi ng hayop ay maaaring gawing pataba o organikong abono.

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29, 123gra
Sino-sino ang mga taong dapat pagmalasakitan?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, taekookislifeu
Bisaya: unsa gyud lagi pulos anang uyab- palihog explain. english: what really is the importance of having gf/ please tagalog: ano ba talagang importansya na mag paki paliwanag pooo.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29, kuanjunjunkuan
Ano ang kahalagahan ng lipunang political, prinsipyo ng subsidiarity, at prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 15:28, enrica11
Paano ito makakatulong sa pagkakaroon ng paggalang sa sarili kung ikaw ay magiging artist
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Panuto: Isulat sa iyong kuwaderno ang pangungusap ay tama at ekis (X) kung mali ang isinasaaad sa p...

Questions in other subjects:

Konu
Filipino, 19.06.2021 09:55
Konu
Filipino, 19.06.2021 09:55
Konu
English, 19.06.2021 09:55
Konu
Science, 19.06.2021 09:55
Questions on the website: 20223864