Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.01.2022 17:25, abyzwlye

Basahin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. 10. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging responsable? *
A. Si Jaypee na isinasauli ang mga gamit na kaniyang hiniram sa takdang oras.
B. Si Janine na pinasasagutan ang mga gawain sa module sa kaniyang mga magulang.
C. Si Louie na nililibre ang kaniyang mga kaibigan gamit ang perang ibinibigay ng kaniyang mga magulang.
D. Si Mico na ipinapakopya ang sagot niya sa module sa kaniyang mga kaklase upang sila ay hindi na mahirapang pumasa.

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:28, elaineeee
Kung patuloy na magiging manhid ang konsensya ano ang mayiging epekto nito sa mga tao magbigay ng 5
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:29, snow01
Bakit gumawa ka ng schedule sa iyong mga gawain? ?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2019 01:28, lhadyclaire
Ano ang pangako mo sa iyong guro? ​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 10:28, 09652393142
Paano mo mapapatunayan na ikaw ay isang mabait na tao ? ​
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
Basahin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. 10. Alin sa mga sumusunod ang nagpapa...

Questions in other subjects:

Konu
English, 26.11.2020 11:15
Konu
Filipino, 26.11.2020 11:15
Konu
Math, 26.11.2020 11:15
Questions on the website: 20217402