Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.01.2022 17:20, 123gra

Tuklasin Gawain 2: Web Map" arawi ang web map, bigyan ng kahulugan ang salitang "dignidad sa pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan, pagsulat ng mga salita o briko ng awit na maaaring iugnay dito. Gawin ito sa iyong kuwaderno A. Panuto: Dignidad 2. Sagutin ang mga tanong sa kuwaderno Saan nagmula ang pagkaunawa mo sa salitang "dignidad"? b. Sino-sino ang nagtataglay nito? c. Ano-ano ang maaari mong gawin upang pangalagaan ang iyong dignidad at ng iyong kapuwa? B.


Tuklasin Gawain 2: Web Map

arawi ang web map, bigyan ng kahulugan ang salitang dignidad sa pama

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 29.10.2019 00:28, shannel99
Ano ang naambag ng kapuso foundation at sa paanong paraan sila nakatutulong? ​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, jemuelpogi
5karapatan sa tahanan, barangay, paaralan? ​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, elaineeee
Sumulat ng pangako na may papahayag kung paano mo haharapin ang ibat ibang suliranin
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, taekookislifeu
Paano makakamit ang lipunan sa pagkamit ng kaganapan ng pagkatao
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Tuklasin Gawain 2: Web Map" arawi ang web map, bigyan ng kahulugan ang salitang "dignidad sa pamam...

Questions in other subjects:

Konu
Filipino, 04.12.2021 08:55
Konu
World Languages, 04.12.2021 08:55
Questions on the website: 19913844