Edukasyon sa Pagpapakatao

Basahin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. 8. Isang linggo na ang lumipas ngunit hindi pa rin isinasauli ng kaibigan ni Coralie ang kaniyang aklat. Ipinangako ito na ibabalik rin kinabukasan mula ng hiniram ito. Kung ikaw si Coralie, ano ang gagawin mo? *
A. Isusumbong ito sa kaniyang magulang upang siya ay mapagalitan.
B. Iisipin ko na lamang na ito ay nakalimutan niya at hindi sinasadya.
C. Tuturuan ko siya na maging responsable at matutong magsauli ng hiniram na gamit sa tamang oras.
D. Hindi ko na papansinin ang kaibigan upang maramdaman niyang masama ang loob ko sa hindi niya pagsauli ng aking aklat.

9. Ipinangako ng Tatay ni Karen na pagdating niya mula sa trabaho ay tutulungan at gagabayan niya ito sa kaniyang mga gawain sa module. Ngunit dahil sa pagod ay nakatulog na ito pagdating niya sa bahay. Ano sa palagay mo ang dapat na maging tugon ni Karen dito? *
A. Sasama ang loob at hindi na muling hihingi ng tulong mula sa aking tatay.
B. Kakausapin ang aking tatay hinggil sa nangyari at sasabihin ang saloobin hinggil dito.
C. Ipagsasawalang kibo na lamang ito at humingi na lamang ng tulong mula sa ibang tao.
D. Umiyak na lamang at kalimutan ang nangyari dahil pagod ang aking tatay mula sa trabaho

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:28, cyrishlayno
Halimbawa ng pangkalahatang kabutihan sa kaibigan
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 19:28, janalynmae
Ano? ang pakakaiba ng halaman hayop at tao.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2019 16:28, elaineeee
Ano ang mga paniniwala ng mga iglesia ni cristo please ngyon nyo na po sagutin
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.11.2019 06:28, saintjohn
Ineed halimbawa ng lipunang media guys​
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Basahin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. 8. Isang linggo na ang lumipas ngunit...

Questions in other subjects:

Konu
English, 03.07.2021 18:55
Questions on the website: 20288061