Edukasyon sa Pagpapakatao

Iguhit ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang paraansa paggamit ng impormasyon at kung hindi. 1. Ipinapasa ko sa iba ang anumang balitang aking nabasa o napakinggan. 2. Naikukumpara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagano internet 3. Sinasaliksik ko nang mabuti at sinisigurong totoo ang balita bago ko ito paniwalaan 4. Nagagamit ng tama ang mga impormasyong nakukuha para sa katotohanan 5. Pinag-iisipan kong mabuti kung ang mga impormasyong aking nakalap ay totoo bago ito ipasa sa iba. 6. Ikinakalat ko ang anumang impormasyon basta interesado ang mga tao dito


Iguhit ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang paraansa paggamit ng impormasyon at kung h

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29, enrica11
Repleksyon sa modyul 7 esp 10
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:29, pataojester10
Paano maitataguyod ang karapatang pantao
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 16:29, tayis
Ano ang katarungan? bakit nangangailangan ng panloob na kalayaam ang pagtataguyod nito?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29, JUMAIRAHtheOTAKU
Slogan tungkol sa kahalagahan ng katarungan
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
Iguhit ang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang paraansa paggamit ng impormasyon at kung hi...

Questions in other subjects:

Konu
Math, 20.09.2021 08:55
Konu
Science, 20.09.2021 08:55
Konu
Filipino, 20.09.2021 08:55
Questions on the website: 17983841