Edukasyon sa Pagpapakatao

1. Alin sa mga sumusnod na pahayag ang WALANG KATOTOHANAN hinggil sa paghahating herograprikal sa Asya? A. Karaniwang pinagsamsa-sama ang mga bansang may pagkakahawig sa lahi. B. Pisikal na katangian ang tanging pinagbabatayan sa paghahati ng rehiyon C. Pinababatayan sa paghahating heograpikal ng Asya ang kasaysayan ng mga bansa D. Karaniwang pinagsama-sama ang mga bansang may pagkaparepareho sa kultura at rehiyon

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 19:29, pauyonlor
High negative freedom of emerging adulthood
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:28, enrica11
Magbigay ng sulat tungkol sa paghihikayat ng ibang tao na tulungan ang mga biktima ng mga kalamidad
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:28, smith21
Ano ang paggawa, paano ito makakatulong sa pag unlad ng bansa.
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, shannel99
Listahan ng mga tamang pananawtungkol sa kalayaan
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
1. Alin sa mga sumusnod na pahayag ang WALANG KATOTOHANAN hinggil sa paghahating herograprikal sa As...

Questions in other subjects:

Konu
Araling Panlipunan, 20.11.2019 15:28
Konu
Music, 20.11.2019 15:28
Konu
Araling Panlipunan, 20.11.2019 15:28
Konu
Filipino, 20.11.2019 15:28
Konu
English, 20.11.2019 15:28
Konu
Science, 20.11.2019 15:28
Konu
Technology and Home Economics, 20.11.2019 15:28
Questions on the website: 18492997