Edukasyon sa Pagpapakatao

WRITTEN OUTPUT Gawain l-A:
Panuto: Isulat ang Tama sa patlang kung ang isinasaad ng bawat pangungusap ay wasto at Mali kung hindi,
Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel.
1. Ang pagtulong sa kapwa ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon.
2. Magagawa mong maging mabuting tao kung ikaw ay sumusunod sa mga kautusan
ng Diyos.
3. Ano man ang pinaniniwalaan ng iyong relihiyon ay hindi hadlang sa pagtulong sa
kapwa.
4. Ang relihiyong kinabibilangan ang dapat na piliin lamang sa pagbibigay ng tulong.
5. Ang pagiging mabuting tao ay katumbas ng pagiging maka-Diyos.
6. Dinala ni Felix sa ospital ang batang nasagasaan nya.
7. Sumimangot si Vicky sa matandang nanghihingi ng limos sa kanya.
8. Pinagbabato ng grupo ni Sonny ang batang pilay na naglalakad.
9. Madalas na nagbibigay ng tulong ang pamilya ni Henry sa bahay ampunan.
19
10. nakikilahok ang pamilya ni juan paulo sa gift giving tuwing mapapasko​

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29, shannel99
Magbigay ng limang (5) mabuting lider at ang kanilang katangian
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:29, homersoncanceranguiu
Halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa paaralan
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:29, pauyonlor
Mga natatanging karangalan na nakamit ni joseph stalin
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 02.11.2019 17:16, kuanjunjunkuan
Magbigay ng isang akrostik gamit ang salitang katarungan​
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
WRITTEN OUTPUT Gawain l-A:
Panuto: Isulat ang Tama sa patlang kung ang isinasaad ng bawat pan...

Questions in other subjects:

Konu
Araling Panlipunan, 01.01.2020 03:28
Konu
Physics, 01.01.2020 03:28
Konu
Araling Panlipunan, 01.01.2020 03:28
Questions on the website: 13861885