Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.04.2021 05:15, HaHannah

Mga tanong: 1. Ano ang kabuhayan ng pamilya ni Marivic?
2. Ano ang naging bunga ng pagputol nila ng kahoy sa gubat?
3. Ano ang nag-udyok sa kanila na gawin ang reforestation?
4. Paano nila ipinakita ang pagpapahalaga sa ating likas na yaman?
5. Bakit nila bibigyan ng pagpapahalaga at pananagutan ang pinagkukunang-yaman?​


Mga tanong:

1. Ano ang kabuhayan ng pamilya ni Marivic?2. Ano ang naging bunga ng pagputol nila n

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29, smith21
Anong konsepto ang naunawaan mo sa iyong binasa? pangngatwiran kalayan
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:28, ian2145
Magbigay ng tatlong kabutihang naidudulot ng pagsasagawa ng bolunterismo
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:29, RoseTheShadowHunter
Acronym para sa salitang konsensya​
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:29, elaineeee
Ano ang sanhi ng pagpatay ng isang tao? ​
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Mga tanong: 1. Ano ang kabuhayan ng pamilya ni Marivic?
2. Ano ang naging bunga ng pagputol n...

Questions in other subjects:

Konu
English, 15.11.2020 06:15
Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2020 06:15
Konu
Math, 15.11.2020 06:15
Questions on the website: 20221670