Edukasyon sa Pagpapakatao

Gawain 3: Pag-iintindi at Pagpapaliwanag Maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa mga yugtong ng makataong
kilos o sa pagkasunod-sunod nito, ngunit mahalaga na malaman ang bawat yugto
upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na buhay. Kinakailangang pag-
aralang mabuti at timbangin ang bawat panig ng mga bagay-bagay upang makita
kung alin ang mas makabubuti dahil dito nakasalalay ang anumang maaaring
kahihinatnan nito.
Panuto: Ayon sa iyong pagkakaintindi, ipaliwanag ang mga yugto ng makataong
kilos bilang 2-5 at 7-11. (18 puntos)
Batayan ng pagbibigay ng puntos
2 puntos
1 puntos
Naaakma ang paliwanag ayon sa Hindi masyadong naipaliwanag ang konsepto
konsepto ng bawat yugto at ng yugto at hindi kumpleto ang diwa ng
sinagot ang aytem gamit ang pangungusap.
pangungusap.
1. Pagkaunawa sa layunin (simple apprehension of the good)
Ang yugtong ito ay ang pagkakaroon ng tao ng pagkaunawa sa isang
bagay na kanyang ninanais.
2. Nais ng layunin. (a simple volition to acquire it)
3. Paghuhusga sa nais makamtan (a judgement that the good is possible)
4. Intensiyon ng layunin (an intention to achieve the object)
5.Masusing pagsusuri ng paraan (an examination of these means)​

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28, pauyonlor
Ano ang tamang pagpapakita ng pasasalamat? a. paggawa ng kabutihang-loob sa kapwa kahit naghihintay ng kapalitb. pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa at pagsasabi ng pasasalamatc. pagpapahalaga sa kabutihan ng kapwa kahit alam mong ginagawa lang niya ang trabaho nitod. pagsasabi ng pasasalamat ngunit salat sa gawa
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:28, hannahleigh
1. paano naipamalas ang kamalayan sa sariling inyong napilin personalidad?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 16:29, axelamat70
Ang batas ay para sa tao at hindi ang tao para sa batas ano ang kahulugan ng pahayag na ito​
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:28, joyce5512
Ang pagtutulungan ng mamamayan sa kapwa mamayan at ang supporta ng pamahalaan
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Gawain 3: Pag-iintindi at Pagpapaliwanag Maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa mga yugtong...

Questions in other subjects:

Konu
English, 02.09.2021 08:55
Konu
Filipino, 02.09.2021 08:55
Konu
Math, 02.09.2021 08:55
Questions on the website: 18016111