Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 23.10.2020 06:29, tayis

Gawain 3 Panuto:. Pumili ng isang mahalagang sangkap na kinakailangan upang matiyak na makakamit ang tunay na layunin
ng lipunan.​

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29, Grakname
No.: date: 3. inilabas ng united nations ang planong sustainable developmentna may bisa hanggang 2030. isa sa mga tungunin nito angpagbibigay permiso sa lahat, kasama ang kabataan, sa karapatangng seksuwal at pagpapadami reproductive). hindi binanggit sadokumento ang aborsyon bilang resulta ng mga karapatang ito.hinihingi ng un ang suporta ng mga lider ng mga bansa parasa pagpapatupad ng planong ito. anong karapatan ang nilabag? ​
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:28, brianneaudreyvuy
Nakalaang gugugulin para sa handaan?
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:29, princessgarcia23
Ano ang mga aral ang ang natutunan natin sa panood na the unsung hero?
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, kelly072
Ano ang kahulugan ng mga kulay na isinusuot ng mga
Kabuuang mga Sagot: 3
Do you know the correct answer?
Gawain 3 Panuto:. Pumili ng isang mahalagang sangkap na kinakailangan upang matiyak na makakamit an...

Questions in other subjects:

Konu
Araling Panlipunan, 29.10.2020 08:55
Konu
Science, 29.10.2020 08:55
Konu
Araling Panlipunan, 29.10.2020 08:55
Questions on the website: 17877434