Economics
Economics, 26.11.2021 08:55, candace08

1. How will you promote or advertise your food cart business? Why do you choose such promotional strategies? 2. By your expectations, how will these promotional activities affect your business in terms of financial returns?

answer
Answers: 3

Iba pang mga katanungan: Economics

image
Economics, 28.10.2019 17:28, elaineeee
Suriin kung anong mensahe ang nais iparating ng sumusunod na larawan gamit ang mga pamprosesong tanong. itala ang iyong kasagutan gamit ang callouts, stars & banners, at bubble map
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Economics, 14.11.2019 15:29, reyquicoy4321
What are the premise behind product positioning?
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Economics, 16.11.2019 15:28, nelgelinagudo
Pano na lalaman kung kunakailangan ito ng isang tao? ipaliwanag.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Economics, 18.11.2019 10:28, dorothy13
Are the customer's perceptions important in your business ?
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
1. How will you promote or advertise your food cart business? Why do you choose such promotional str...

Questions in other subjects:

Konu
Music, 30.09.2020 09:01
Konu
Science, 30.09.2020 09:01
Questions on the website: 18492997