Chemistry
Chemistry, 26.11.2021 08:15, camillebalajadia

Ang halamang at ay nakakatulong upang pagandahin ang ating paaralan, tahanan, komunidad at kapaligiran. Nararapat na ang lupang binubungkal Upang maganda ng kalalabasan ng taniman, dapat gumawa ng . 4. Pagkatapos ng pagbubungkal maari ng itanim ang . 5. Sa pagtatanim dapat na bungkalin ang na pagtataniman.
6. Ginagamit ang kapag kimpal ang lupa upang maging buhaghag ito
7. Ihanda ang sa pagtatanim. 8. Ang ay ginagamit upang linisin ang kalat sa bakuran tulad ng bato, tuyong dahoon, at iba pang uri ng basura.
9. Ang ay ginagamit sa paglilipat at pangbungkal ng lupa sa paligid ng halaman.
10. Ang ay ginagamit na pangdilig ng halaman.

Pagpipilian:
lupa
di ornamental
ornamental
basa
kalakay
layout
pagkain
palang tinidor
asarol
regadera

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Chemistry

image
Chemistry, 21.11.2019 13:28, 09652393142
Examples of solution, colloids and suspension.
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Chemistry, 23.11.2019 12:28, snow01
Calculate the molarity of 0.060 moles of nahco3 in 1.5 liters of solution
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Chemistry, 24.11.2019 12:28, shannel99
At conditions of 785.0 torr of pressure and 15.0 °c temperature, a gas occupies a volume of 45.5 ml. what will be the volume of the same gas at 745.0 torr and 30.0 °c?
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Chemistry, 25.11.2019 00:28, snow01
What pressure will 37.18 grams of co2 exert in a container at standard temperature?
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
Ang halamang at ay nakakatulong upang pagandahin ang ating paaralan, tahanan, komunidad at kapaligir...

Questions in other subjects:

Questions on the website: 18492997