Biology
Biology, 15.01.2022 17:15, elaineeee

_5. Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit kailangan lagyan ng pasingawan na kawayan ang compost pit? a. Para masikatan ng araw ang compost b. Para mahanginan ang compost c. Para madaling mabulok ang basura

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Biology

image
Biology, 28.10.2019 18:29, villatura
Identify at least three a biotic factors that is responsible in keeping or making the mahogany trees alive? ​ with explanation please
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Biology, 14.11.2019 15:28, 20201947
Ano ang tawag sa nagpapakita ng diwa o kaisipan​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Biology, 16.11.2019 19:28, Grakname
What part of mango attack by insect idioscospus niveosparsus​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Biology, 17.11.2019 12:28, villatura
Aplant cell is viewed using a 10x eyepiece and a 43x hpo. how much will the cell be magnified
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
_5. Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit kailangan lagyan ng pasingawan na kawayan ang compo...

Questions in other subjects:

Konu
Health, 26.11.2021 02:55
Konu
Filipino, 26.11.2021 02:55
Konu
Filipino, 26.11.2021 02:55
Questions on the website: 20218517